Category: กีฬาจักรยาน

สำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลพบุรี ในชนิดกีฬา กอล์ฟ จักรยาน เทควันโด …

… อย่างต่อเนื่องทุกวันพุธโดยการปั่นจักรยาน ถือเป็นกีฬาอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรง ยังมีส่วนในการเชื่อมความสัมพันธ์ …