… รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดระเบียบ สายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าตามแผนปฏิบัติการฯของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค …